Sunday, October 28, 2007

தீபாவளி மேளா

வின்னிபெக் கொன்வென்சன் நிலையம், மனிரொபா, கனடா.

27/10/2007
Wednesday, October 17, 2007

இது எந்த ஊர் பழக்கம்....

இந்த படத்தில் உணவு பரிமாறப்பட்ட முறை எந்த பிரதேசத்துக்குரியது?

4